Spolupráce

S radostí Vám představujeme naše oblíbené partnery se kterými spolupracujeme. Stejně jako my milují svojí práci a odvádí jí na 100 %, proto si tak dobře rozumíme a velmi rády jejich služby doporučíme dál.


Praha

LANDRGOTT REALITY

www.landrgottreality.cz

Plzeň

Kristýna Jindrová Reality

Facebook


Kostelec

Ing. Andrea Michalová

andreamichalovaa@seznam.cz

+420 728 224 626

Studie stavby

Dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení (DUR)

Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby (DSP/DOS)

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Dokumentace skutečného provedení

Dokumentace bouracích prací

Inženýrská činnost

Stavební dozor v průběhu realizace stavby

Dokončení stavby – kolaudace